Projektas pristatytas Nemuno deltos ūkininkams

Penktadienį aplinkosauginė organizacija „Baltijos aplinkos forumas” Nemuno deltos ūkininkams pristatė naują ambicingą projektą, skirtą globaliai nykstančios meldinės nendrinukės apsaugai. Per septynerius projekto įgyvendinimo metus 20 000 ha teritorijoje vyks buveinių atkūrimo darbai, pirmą kartą pasaulyje bus atlikta meldinių nendrinukių translokacija, o pamaryje iškils biomasės perdirbimo cechas.

„Naujasis Europos Sąjungos „LIFE” programos finansuojamas projektas tęsia daugiau nei prieš šešerius metus Lietuvoje pradėtus darbus siekiant išsaugoti rečiausią Europos giesmininką – meldinę nendrinukę. Nors pastaraisiais metais mūsų šalyje stebėjome nežymų šių sparnuočių gausėjimą, pasaulinė populiacija toliau grėsmingai mažėja. Turime toliau drauge su gamtininkais, ūkininkais, vietos žmonėmis ir tarptautine bendruomene stengtis meldinėms nendrinukėms padėti, išbandyti visas įmanomas gamtosaugos priemones kol dar ne per vėlu, – sakė Baltijos aplinkos forumo direktorius Žymantas Morkvėnas.

Pagrindinė šių paukščių nykimo priežąstis – dėl intensyvaus ūkininkavimo, žemės paskirties keitimo, šlapynių sausinimo ar žemės apleidimo mažėjanti jų gyvenamoji aplinka – atviros žemapelkės ir užliejamos pievos. Projekto metu bus praplėstos buveinių, kuriose meldinė nendrinukė peri, teritorijos. Buveinių atkūrimas vyks ir vietose, kur meldinės nendrinukės iki šiol nebuvo pastebėtos. Taip siekiama kurti buveinių tinklą, sujungiantį tarsi dėlionės detalės pabirusias ir viena nuo kitos nutolusias izoliuotas meldinių nendrinukių populiacijas. Taip pat bus taikomi inovatyvūs buveinių atkūrimo būdai, numatomos ilgalaikės strategijos tolimesniam tarptautinio buveinių tinklo formavimui.

Kita didelė problema – nedidelės izoliuotos populiacijos net ir puikiausios būklės buveinėse nebepajėgia natūraliai atsikurti. Projekto metu mokslininkai išbandys ko gero vienintelį tokių populiacijų gelbėjimo planą – translokaciją. Meldinių nendrinukių jaunikliai Iš didžiausios pasaulyje meldinių nendrinukių populiacijos Baltarusijoje bus perkelti į nykstančią populiaciją Žuvinto biosferos rezervate. Jei šis metodas bus sėkmingas, mokslininkai neatmeta galimybės jį ateityje taikyti ir kitose šalyse.

Pamaryje, kur peri didžiausia meldinių nendrinukių populiacija Lietuvoje, bus įrengtas biomasės perdirbimo cechas. Pasak Žymanto Morkvėno, jis turėtų bent dalinai išspręsti meldinei nendrinukei svarbiose teritorijose nušienautos žolės išvežimo ir utilizavimo klausimą. Iš pašarui netinkančios biomasės bus gaminamas finansinę naudą kuriantis produktas – granulės.