Aktualios cheminių medžiagų politikos problemos

REACH reglamentas visose Europos Sąjungos valstybėse narėse įsigaliojo nuo 2007 m. ir įpareigojo pramonę imtis atsakomybės sumažinant riziką. Reglamento taikymas išplėtė supratimą apie pavojingas chemines medžiagas. Nepaisant to, tik nedaugelis kompanijų laikosi visų saugaus elgesio su cheminėmis medžiagomis taisyklių. Ši problema ypač aktuali mažose ir vidutinio dydžio įmonėse, kur žinios apie gamybos procese naudojamas chemines medžiagas ir jų mišinius nėra labai išsamios.

Tai, jog problema yra aktuali, rodo ir faktas, jog nemaža dalis profesinių ligų yra susijusios su cheminėmis medžiagomis, pavyzdžiui, anot Pasaulio sceikatos organizacijos 18 proc. dėl rizikos darbovietėje kilusių ligų Europoje susijusios su kancerogeninių medžiagų naudojimu įmonėse.  Vienas iš pagrindinių REACH reglamento tikslų – saugoti žmogaus sveikatą, kalbant tiek apie darbuotojus, tiek apie vartotojus. Mokslinių įrodymų apie pavojingų cheminių medžiagų žalingą poveikį žmogaus sveikatai nuolatos daugėja. Nepaisant to, pavojingos medžiagos, kurios trikdo ekosistemų funkcijas, yra vis dar naudojamos įvairiose pramonės šakose.

Daugiausia problemų kyla dėl žinių stygiaus. REACH reglamentas taikomas gamintojams, importuotojams, platintojams ir tolesniems naudotojams. Pastarosios grandies įmonės dažnai nesuvokia reglamento svarbos. Dėl šio nežinojimo, jos neatlieka tinkamos, o kartais ir jokios cheminių medžiagų inventorizacijos. Tai reiškia, jog kompanija nežino, kokia rizika gali būti keliama naudojant vieną ar kitą cheminę medžiagą.

Apsikeitimas informacija tiekimo grandinėje, o tiksliau, jos trūkumas, taip pat kelia susirūpinimą. Saugos duomenų lapai (SDL), atkeliaujantys iš tiekėjų, būna netinkami. Pavyzdžiui, jie netiksliai arba nėra išversti į lietuvių kalbą, juose trūksta tinkamos informacijos apie mišinių sudėtines dalis. Tai taip pat daro įtaką darbo vietos, kurioje dirbama su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, rizikos vertinimui. Šiam vertinimui dažnai samdomos konsultantų kompanijos, kurios neturi tinkamos kompetencijos ir žinių apie specifines medžiagas bei jų naudojimo sąlygas.

Įmonėms reikalingi mokymai ir ekspertų pagalba, kad galima būtų su pavojingomis cheminėmis medžiagomis tvarkytis teisingai. Tai įmonėms būtina dar ir dėlto, nes tai tiesiogiai susiję su jų ateitimi. REACH nustato apribojimus labai pavojingų cheminių medžiagų naudojimui. Tai reiškia, kad kompanijos, naudojančios šias pavojingas chemines medžiagas, kenkia žmonių sveikatai ir aplinkai, todėl turėtų žinoti, jog šių medžiagų naudojimas gali apriboti ar net visiškai sustabdyti įmonės veiklą.

VšĮ Batijos aplinkos forumo cheminių medžiagų ekspertai

Komentarų nėra

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.