Pasipildė labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašas

Labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (kandidatiniame) sąraše šiuo metu yra 173 medžiagos. Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) įtraukė į sąrašą keturias naujas labai didelį susirūpinimą keliančias medžiagas. Taip pasielgta atsižvelgus į Prancūzijos, Švedijos, Vokietijos ir Austrijos pasiūlymus bei laikantis labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų identifikacijos tvarkos.

Chemines medžiagas, įtrauktas į kandidatinį sąrašą nuo 2017 m. sausio 12 d. ir jų, kaip labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų savybes rasite lentelėje.

Kandidatinis sąrašas – tai cheminių medžiagų, kurios daro rimtą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai, sąrašas. Šios medžiagos taip pat žinomos, kaip labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos. Šio sąrašo tikslas – informuoti plačiąją visuomenę ir verslo atstovus, kad šios medžiagos ateityje gali būti įtrauktos į Autorizacijos sąrašą. Kai medžiagos yra įtraukiamos į Autorizacijos sąrašą, verslas turi gauti leidimą, kad galėtų toliau naudoti medžiagą.

Įmonėms gali būti taikomi teisiniai įsipareigojimai, atsižvelgiant į medžiagos įtraukimą į labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašą. Šie įsipareigojimai gali galioti tiek sąraše esančioms medžiagoms, tiek mišiniams ar gaminiams iš jų. Tiksliau, bet kuris gaminio, kuriame yra didesnė nei 0,1 proc. cheminės medžiagos, esančios kandidatų sąraše, koncentracija, gamintojas ar importuotojas turi įsipareigojimą apie tai informuoti klientus ir vartotojus. Taip pat, tokių gaminių importuotojai ir gamintojai turi per šešis mėnesius nuo medžiagos įtraukimo į labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašą (2017 m. sausio 12 d.), apie jos naudojimą perspėti ECHA. Informacijos apie šiuos įsipareigojimus ir susijusius naudingus įrankius rasite ECHA tinklapyje.

Komentarų nėra

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.