Vyksta buveinių atkūrimo darbai

Projekto teritorijose (Apvarduose, Tyruose ir Žuvinto biosferos rezervate) prasidėjo buveinių atkūrimo darbai. Speciali technika šalina krūmus, nedidelius medžius ir nendres. Ilgą laiką intensyviai šienaujant čia plytinčiuose plotuose turėtų įsikurti meldinės nendrinukės mėgstamos viksvos.