Baltijos aplinkos forumas seime pristatė savo poziciją dėl smulkių ūkių

Vakar LR Seime vyko Kaimo reikalų komiteto konferencija ,,Smulkiųjų ūkių perspektyvos Lietuvoje“. Kartu su daugiau nei pusantro šimto suinteresuotų žmonių iš visos Lietuvos, dalyvavo ir mūsų asociacijos atstovai. Dabar ir Jums norime pristatyti bendrą asociacijos ,,Viva Sol“ ir aplinkosaugininkų Baltijos aplinkos forumas poziciją smulkių ūkių atžvilgiu.

Europos Sąjungos bendroji žemės ūkio strategija yra apibrėžusi viešųjų naudų žemės ūkyje sąvoką tuo akcentuojant, kad žemės ūkis nėra tik maisto gamyba. Žemės ūkis daro didelę įtaką kraštovaizdžiui, vandens kokybei, biologinei įvairovei ir kitoms viešosioms gėrybėms.

Tiek bendrojoje žemės ūkio strategijoje, tiek ir kitose susijusiuose dokumentuose yra pabrėžiama, kad smulki ir įvairi žemėnauda, ekstensyvus ir ekologiškas ūkininkavimas yra palankiausia viešosioms naudoms žemės ūkio veikla. Šiuos aspektus iš esmės užtikrina smulkus ūkis.

Iš kitos pusės, smulkus ūkis yra priverstas konkuruoti rinkoje tik pagal vieną, ekonominio efektyvumo kriterijų, neįvertinant to, kad jis sukuria reikšmingą visuomeninę naudą, sutaupydamas reikšmingus lėšų kiekius, kurie būtų skirti atstatyti paveiktas ekosistemas – vandens ir dirvožemio kokybę, biologinę įvairovę ar kraštovaizdį.

Ekstensyvus ir smulkus ūkis taip pat prisideda prie darbo vietų kūrimo ir socialinių problemų sprendimo kaimiškose vietovėse.

Atsižvelgiant į išsakytus argumentus, mes pasisakome už:

– alternatyvias galimybes ir už tai, kad lietuviškas kaimas būtų gyvas, o maistas iš jo augintojų ir gamintojų tiesiogiai, be tarpininkų, pasiektų vartotoją;

– teisingą mokesčių sistemą, įvertinant smulkaus ūkio sukuriamos viešosios naudos vertę ir atkuriamąja verte apmokestinus tuos ūkius, kurie neigiamai veikia šias naudas;

– mikroverslų ir smulkių ūkininkų kooperacijos skatinimą, sudarant sąlygas smulkiems augintojams sukurti didesnę pridėtinę vertę turinčius produktus ir sudarant sąlygas pagamintai produkcijai tiesiogiai pasiekti vartotoją;

– šviesti, informuoti vartotoją apie smulkaus ūkio sukuriamą pridėtinę visuomeninę vertę;

– kad kaimų bendruomenių veikla būtų nukreipta į kaimo bei miesto solidarumo skatinimą, sudarant galimybes miesto žmogui įsitraukti ir susipažinti su ūkininko gyvenimu, ūkininkavimu ir jo auginamos ar gaminamos produkcijos aplinka.

Mes tikime, kad maistas, užaugintas ir pagamintas aplinkai ir žmogaus sveikatai palankiu būdu, yra jungiamoji grandis tarp miesto ir kaimo, telkiant jėgas ir pastangas, siekiant išsaugoti gyvybingą Lietuvos kaimą!

Komentarų nėra

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.