Kviečiame įmones dalyvauti cheminių medžiagų pakeitimo projekte

Baltijos aplinkos forumas, kartu su KTU Aplinkos inžinerijos institutu kviečia mažas ir vidutines įmones dalyvauti tarptautiniame Europos Sąjungos LIFE+ mechanizmo finansuojamame projekte „Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimas“.

Projekto tikslas – nustatyti pavojingas aplinkai ir žmogaus sveikatai chemines medžiagas naudojamas įmonės veikloje bei pakeisti jas mažiau pavojingomis (jei yra galimybė – visai nepavojingomis).

Planuojamas projekto veiklų įgyvendinimas – 2015 m. ruduo – 2019 m.

Nauda įmonei:

 • Paprastesnė apskaita;
 • Sumažėja atliekų tvarkymo kaštai;
 • Sumažėja darbuotojų saugai keliami reikalavimai;
 • Produktas gali būti pateikiamas vartotojui kaip darantis mažesnę žalą sveikatai ir aplinkai.
 • Pavojingų cheminių medžiagų naudojimas artimiausiu metu bus ribojamas arba draudžiamas, įmonė jau šiandien turi galimybę būti vienu žingsniu priekyje ir iš anksto pasirūpinti darbuotojų, klientų sveikata ir aplinkos apsauga bei atitikti teisės aktuose numatomus reikalavimus. 

Veiklos įmonėje:

  Ekspertai padės:
 •  Inventorizuoti įmonėje naudojamas chemines medžiagas (grynas, mišiniuose ir gaminiuose);
 • Nustatyti potencialiai pavojingas chemines medžiagas;
 • Sudaryti pakeitimo planą ir investicijų poreikį;
 • Atlikti mažos apimties pakeitimus projekto metu.

Taip pat numatomas bendradarbiavimas su panašų pakeitimą atlikusia įmone Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ar Švedijoje. Bus galima dalį su pavojingų cheminių medžiagų pakeitimu susijusių išlaidų padengti iš projekto lėšų.

Dėl  detalesnio šio projekto veiklų aprašymo ir galimo bendradarbiavimo prašome kreiptis į Baltijos aplinkos forumo Cheminių medžiagų ekspertę Laurą Stančę, tel. 8 600 53668, el. p. laura.stance[at]bef[dot]lt.

Apie svarstomą galimybę dalyvauti šiame projekte maloniai prašome pranešti kaip galima anksčiau, vėliausiai iki liepos 31 d. Projekte dalyvaujančių įmonių skaičius ribojamas.


Komentarų nėra

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.