Ž. Morkvėno nuotrauka Pelkinės purienos

Atokiuose ir intensyviam žemės ūkiui netinkamuose, nederlingos žemės plotuose Europoje vis dar glaudžiasi didelė biologinė įvairovė. Natūralios ir pusiau natūralios pievos susiformavo dėl įvairių ekosistemų ir ekstensyvaus ūkininkavimo sąveikos. Deja, dėl pakitusio gyvenimo būdo kaime, atokesniuose regionuose smarkiai sumažėjo gyventojų skaičius, dideli žemės plotai buvo apleisti, todėl žemės plotai apaugo krūmais ir buvo prarasta nemaža pievoms būdingos biologinės įvairovės dalis. Baltijos šalyse masiškai pradėta apleisti žemes nuo 1990-ųjų pradžios.

Įstojus į Europos Sąjungą, atsirado galimybė siekti subsidijų už žemės ūkio paskirties žemės tvarkymą. Vis dėlto, Kaimo plėtros priemonėmis labiau linkstama skatinti žemės ūkio produkcijos gamybą ir intensyvų žemės naudojimą, o ne tęsti aplinkai palankią teritorijų valdymo praktiką.

Šiuo projektu siekiama skatinti visuminį, ekosistemų išsaugojimu pagrįstą požiūrį į pievų biologinę įvairovę ir jos funkcijas bei palaikyti ekonomiškai gyvybingą pievų ekosistemų valdymą. Projektu siekiama pademonstruoti pievų daugiafunkcinio naudojimo galimybes, kuris gali tapti darnaus kaimo vietovių valdymo pagrindu ir vietos ekonomikos vystymosi paskata.

Projekto tikslai:

  • Atidžiai patikrinti sąveikos potencialus ir trūkumus žemės naudojimo ir gamtos išsaugojimo politikoje. Taip pat surinkti geriausios praktikos pavyzdžius, susijusius su darniu pievų valdymu ir pateikti pasiūlymus taikomos politikos ir teisinės sistemos gerinimui;
  • Pasiūlyti integruotus, visuminius, ekosistemų išsaugojimu, grindžiamus planavimo sprendimus, atsižvelgiant į ekonomiškai perspektyvius pievų tvarkymo scenarijus;
  •  Paskatinti ekonomiškai gyvybingų pievų valdymo modelių įgyvendinimą, skirtingų gamtinių ir socioekonominių sąlygų teritorijose;
  • Skatinti planuotojų ir vietos partnerių sąmoningumą ir gebėjimus dėl ekonomiškai pagrįsto požiūrio į pievų ekosistemų valdymą ir jų teikiamas paslaugas.

Projekto įgyvendinimo priemonėmis ir įsitraukiant į strateginio planavimo procesus bus siekiama padidinti natūralių ir pusiau natūralių pievų valdymo veiksmingumą bei sukuriant integruotą planavimo priemonę darniam pievų valdymui. Integruota planavimo priemonė padės stiprinti ryšius tarp taikomos socialinės, ekonominės, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio politikos. Projekto metu taip pat bus įgyvendinamos verslą skatinančios veiklos ir rengiami verslo plėtros scenarijai, kurie galės funkcionuoti kaip teorinis investicinio planavimo pagrindas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu taip pat bus vykdoma praktinė pusiau natūralių, krūmais apaugusių ir apleistų pievų atkūrimo veikla, paruošiamos teritorijos žemės ūkio naudmenoms. Apleistose teritorijose atkūrus pusiau natūralių pievų buveines, jose šeimininkaujantis ūkininkas galės kreiptis dėl žemės ūkio išmokų. Toks pavyzdys skatins ir kitus žemės savininkus tvarkyti jiems priklausančias apleistas teritorijas bei užsiimti žemės ūkio veikla.

Projekto partneriai

Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje (Projekto koordinatorius)

Baltijos aplinkos forumas Latvijoje

Latvijos Universitetas

Cēsis savivaldybė

SOVITES ūkis

Baltijos aplinkos forumas Estijoje

Estijos gyvosios gamtos mokslų universitetas

Lääne- Saare savivaldybė

Kurese ūkis

Pavilnių ir Verkių regioninio parko direkcija

Dubysos regioninio parko direkcija

Šilutės rajono savivaldybė

UAB Hnit-Baltic

Aplinkosauginių spendimų institutas