Pagrindinis puslapis

 

Apie festivalį „Natura fest“ – atverk Lietuvos gamtos lobyną

Smagi diena su šeima gamtoje

„Natura fest“ – Lietuvos gamtinių vertybių pažinimas smagiai leidžiant savaitgalį gamtoje. Žygiai, pasakojimai apie gamtą, diskusijos ir paprastas buvimas prie laužo su gamtininkais kviečia įsijausti, neskubėti ir pasimėgauti gamta. Festivalyje sujungiamas gamtos ir kultūros vertybių pažinimas, siekiama parodyti viską, ką konkreti saugoma teritorija turi geriausio, įdomiausio, unikaliausio.

Pažintis su Europos mastu saugomomis gamtinėmis vertybėmis

Esminė festivalio ašis – Europos mastu saugomų rūšių ir gamtinių vietovių pažinimas. Tokios vietovės priskiriamos Natura 2000 tinklui, jose gyvena visa įvairovė įdomiausių rūšių.

Vietos bendruomenės palaikymas

Be savo gamtosauginės misijos, festivalis taip pat daug dėmesio skiria vietos bendruomenės įtraukimui, savanorystės skatinimui. Kasmet renginio partneriais tampa vietos organizacijos ir asmenys. Dalis jų savanoriškai įsitraukia į renginio programą (praturtina programą savo veikla, kuria renginio atmosferą savo muzika ir kt.), dalis – prekiauja savo vietoje gaminta produkcija. Atvykstančius į renginį raginame įsigyti vietoje gaminamų produktų ir paslaugų, ypač – turinčių saugomų teritorijų produkto ženklą. Taip jūs prisidėsite prie verslų, kurie padeda saugomoms teritorijoms gyvuoti.

Renginys nemokamas

Renginys nemokamas, nes festivalis organizuojamas įgyvendinant projektą  „Naturalit”. Jį finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika. Visgi, lankantis saugomoje teritorijoje rekomenduojame įsigyti saugomų teritorijų lankytojo bilietą, taip pat – skirti papildomą paramą renginiui, kad kitąmet festivalis būtų dar šaunesnis. Būtina dalyvių registracija.

 

Ankstesni festivaliai

„Natura fest“ festivalis ilgai ieškojo savo formos.

  • 2018 m. vyko pirmieji pirmasis festivalis. Tuomet galvota, kad kasmet festivalyje organizuosime Aukštaitijos nacionaliniame parke. Renginys vadinosi „Vidur ežerų“. Renginyje dalyvavo 76 dalyviai. Programa.
  • 2019 m. vyko antrasis „Vidur ežerų“ festivalis Aukštaitijos nacionaliniame parke. Renginyje dalyvavo 105 dalyviai. Programa.
  • 2020 m. ir  2021 m. festivalis neįvyko dėl COVID grėsmės ir renginiams taikomų apribojimų.
  • 2022 m. festivalis grįžo. Buvo ieškoma naujų renginio formų. Sugalvotas orientacinių varžybų fromatas susipažįstant su Natura2000 vetybėmis „Natura orient“. Renginiui pasirinkta Natura 2000 diena – gegužės 21 d.. 2022 m. šie renginiai vyko Aukštaitijos ir Žemaitijos nacionaliniuose parkuose. Kadangi formatas pasiteisino, saugomų teritorijų direkcijos nutarė šiuos renginius tęsti, tačiau nutarta taip pat ieškoti naujo koncepto didesnio masto gamtos festivaliui.
  • 2023 m. pakeista festivalio koncepcija. Pirmą kartą organizuojas keliaujantis „Natura fest“ festivalis Vištyčio regioniniame parke. Naujo formato festivalio tikslas – supažindinti vietos gyventojus ir lankytojus su vis kitos saugomos teritorijos Natura 2000 vertybėmis, sujungiant gamtos pažinimą su kultūra. Pasirenkant naują saugomą teritoriją prioritetas skiriamas saugomoms teritorijoms, kurių vertybės mažiau žinomos, pristatytos.  2023 m. festivalyje apsilankė 130 dalyvių. Programa.
Žiūrėti nuotraukas

 

Festivalio dalyvių skaičius

Festivalyje kasmet apsilanko apie 100 dalyvių.

 

 

Festivalis organizuojamas įgyvendinant projektą „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje” (Naturalit, LIFE IP PAF-NATURALIT ), Nr. LIFE16 IPE/LT/016. Jį finansuoja Europos Sąjungos LIFE programa ir Lietuvos Respublika. Už tinklalapyje pateikiamą informaciją visą atsakomybę prisiima autoriai. Čia pateikiamas turinys nebūtinai atspindi Europos Komisijos nuomonę.