Atviras laiškas: ar ES nusileis verslui ir leis naudoti vaisingumui kenkiančias medžiagas?

Iki 2015 metų sausio Europos Komisija turi nuspręsti, ar leisti verslui toliau naudoti Bis(2-etilheksil) ftalatą (DEHP), siejamą su nevaisingumu, vėžiniais susirgimais, neigiamu poveikiu smegenims. Europos Komisija suinteresuotų verslo grupių prašymą gavo kartu su Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) Rizikos vertinimo ir Socialinės bei ekonominės analizės komitetų išvadomis.

Daigiau kaip 47 nevyriausybinės aplinkosaugos bei sveikatos organizacijos pasisako prieš DEHP naudojimo pratęsimą ir teigia, kad DEHP neigiamas poveikis yra įrodytas, o pratęsimas iš principo pažeistų REACH reglamento nuostatas (tokias kaip – pavojingas medžiagas keisti mažiau pavojingomis).

Žalingas poveikis sveikatai įrodytas

Bis(2-etilheksil) ftalatas yra mokslininkams gerai žinoma pavojinga cheminė medžiaga. Ji pasižymi neigiamu poveikiu reprodukcinei sistemai  – sukelia visų rūšių vyriškųjų individų sumoteriškėjimą, taip pat – turi kancerogeninių bei neurotoksinių savybių, gali būti sėklidžių vėžio, apsigimimų ir nevaisingumo priežastimi. Dėl savo žalingo poveikio DEHP ES lygiu yra kontroliuojama pagal REACH reglamentą ir yra įtraukta į didelį susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašą.  Reglamente numatyta galutinė DEHP uždraudimo data – 2015 m.

Stebina svarstymo procesas ir teisės aktų nesilaikymas

Labiausiai nevyriausybinės organizacijos nerimauja dėl to, jog pirminiai svarstymai dėl šio klausimo vyksta ribojant visuomenės atstovų dalyvavimą procese bei neatsižvelgiant į galiojančio REACH reglamento pagrindinius principus.

Per viešąsias konsultacijas dėl DEHP, Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) svarstymo duomenis priskyrė konfidencialiai informacijai, kas trukdė prasmingai ir veiksmingai procese dalyvauti suinteresuotoms šalims. „Visuomenė neturėjo prieigos prie informacijos, kuria remiantis Rizikos vertinimo komitetas (RVK) pateikė savo sprendimus. Dėl to sunku suprasti, kodėl šis komitetas neatsižvelgė į realiai Europos gyventojų patiriamą DEHP poveikį ir atmetė abi šios medžiagos savybes – poveikį endokrininei sistemai ir suminį toksinį panašių medžiagų poveikį,” – teigia susirūpinusios NVO.

Svarstant šios medžiagos socialinę ir ekonominę įtaką Europai, ES komitetas identifikavo, kad verslo atstovai nepateikė reikiamos informacijos, todėl nusprendė įvertinimą atlikti pats. Tai prieštarauja REACH nuostatoms – pramonė pati turi įrodyti, kad pavojingos medžiagos kuriama nauda visuomenei yra didesnė už galimą riziką. Nepaisant to, kad buvo pripažinta, jog tyrimo metu trūko informacijos, komitetas pateikė išvadą, jog DEHP naudojimo nauda yra didesnė už visuomenei keliamą riziką.

ECHA komitetų rekomendacijos pritarti DEHP naudojimo termino pratęsimui visiškai ignoruoja vieno svarbiausių šios srities teisės akto ES –  REACH reglamento – nuostatas. Jame numatyta, kad pavojingos cheminės medžiagos turi būti pakeistos mažiau pavojingomis, jei tokia galimybė rinkoje egzistuoja. „Kur dingo pagrindiniai šio teisės akto principai – atsargumas, pakeitimas ir apsauga?” – klausia NVO.

Nevyriausybinių organizacijų atstovai nesutinka ir su verslo pozicija dėl alternatyvų nebuvimo. „Europos rinkoje yra nemažai DEHP alternatyvų, susijusių tiek su pačios medžiagos pakeitimu, tiek su naujais PVC gamybos procesais ar technologijomis. Inovacijų kūrėjai ir tiekėjai yra pateikę išsamius aprašymus apie šias alternatyvas, jų pritaikomumą, technines ir ekonomines savybes” – teigia kampanijos „Europa be endokrininę sistemą veikiančių medžiagų (angl. EDC free Europe) atstovai.

Aršūs debatai

Šešios Europos įmonės prašė pratęsti šį terminą, teigdami, kad ši medžiaga plačiai naudojama rinkoje, jos dozės nėra didelės, o panašias savybes turinčių medžiagų rasti sunku. Aplinkosauginės ir sveikatos iniciatyvinės grupės laikosi priešingos pozicijos. Savo susirūpinimą organizacijos grindžia DEHP dideliu toksiškumu bei ilgalaikiu poveikiu sveikatai. Jų manymu, DEHP (ir jo sudedamosios dalys) koncentracijos minkšto plastiko (PVC) gaminiuose yra didelės – nuo 10 iki 60% produkto svorio ir kelia riziką žmonių sveikatai bei aplinkai, kadangi DEHP plastike yra silpnai surišamas ir gan lengvai migruoja į aplinką. Ekspertai pastebi, jog DEHP yra plačiai naudojamas, kartu su kitais ftalatais. Todėl šių medžiagų poveikį žmogus kasdien patiria iš įvairių šaltinių. Tyrimų duomenimis, DEHP dažnai aptinkamas Europos aplinkoje, ore, dirvožemyje, vandenyje (netgi lietaus vandenyje), taip pat – kraujo ir šlapimo mėginiuose, įskaitant nėščiųjų ir kūdikių mėginius. Nors ši medžiaga, pagal kitus ES  teisinius aktus, jau uždrausta žaisluose ir vaikų prekėse, medicininių produktų pakuotėse, tačiau vaikai – jautriausia cheminiam poveikiui grupė – vis vien yra veikiami šių medžiagų dėl buityje naudojamų produktų, tokių kaip tekstilė, avalynė ar automobilių sėdynės. Dėl šios medžiagos nelegalaus naudojimo gaminiuose Europos Sąjungoje fiksuojama daugiausiai pažeidimų.

Tarp 47 Europos NVO, palaikančių griežtą DEHP reguliavimą, yra ir Lietuvoje veikiantis Baltijos aplinkos forumas. „Yra pakankamai įrodymų, jog ši medžiaga kenkia žmonių sveikatai ir aplinkai. Ne veltui pati ES buvo numačiusi galutinę jos uždraudimo datą. Nejau žengsime žingsnį atgal?,“- teigia šios organizacijos cheminių medžiagų ekspertė.

Atsakomybė nuspręsti, ar pratęsti Bis(2-etilheksil) ftalato naudojimą, gula ant Europos Komisijos pečių. Ji turės įvertinti tiek visuomenės sveikatos ir aplinkos ekspertų, griežtai pasisakančių už DEHP visišką uždraudimą, tiek pramonės atstovų pozicijas.

Daugiau apie pavojingas chemines medžiagas, jų poveikį sveikatai bei patarimų, kaip tokių medžiagų vengti: www.pagalvok.lt

Projektą „Informacinė kampanija apie pavojingas chemines medžiagas Baltijos šalyse“ (BaltInfoHaz) iš dalies finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa. 

Komentarų nėra

Rašyti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.