Atvirų buveinių geros būklės palaikymo mechanizmų sukūrimas Nemuno deltos regioniniame parke

Meldinė nendrinukė – globaliai nykstantis paukštis – gyvena beveik išskirtinai Nemuno deltos regioninio parko polderių užliejamose pievose bei Pamario šlapynėse.  Siekiant užtikrinti šio griežtai saugomo paukščio bei kitų saugomų atvirose pievose ir šlapynėse gyvenančių rūšių gerą apsaugos būklę ir tinkamą buveinės kokybės palaikymą, svarbu vykdyti vėlyvesnį nei įprasta šienavimą taip leidžiant paukščiams sėkmingai išperėti savo vaikus. Dažniausiai ši sąlyga nėra palanki vietos ūkininkams, kadangi vėlai šienaujamas derlius nebetinkamas gyvulių pašarui, o vietos katilinės biokurui superka tik labai ribotą tokios biomasės kiekį. Dėl šios priežasties būtina sukurti tinkamus tokių užliejamų pievų buveinių geros apsaugos būklės palaikymo ekonominius mechanizmus, kurie taip pat skatintų vietos bendruomenės narius prisidėti prie saugomų paukščių rūšių perimviečių išsaugojimo. Nemuno deltos regioninis parkas yra garsus ne tik minėtomis saugomomis rūšimis. Čia registruojama apie 90% Lietuvoje gyvenančių paukščių rūšių. Su paukščių apsauga susiję apribojimai prisideda prie neigiamo gamtosaugos veiksmų įvaizdžio formavimo. Dažnai tokį neigiamą įvaizdį lemia ir pateikiamos informacijos stygius, ribotas vietos bendruomenės įtraukimas į gamtosaugos veiklas. Įgyvendinant projektą kartu su Nemuno deltos regioninio parko direkcija prisidėsime prie vietos bendruomenės informavimo apie šiam regionui būdingą atvirų buveinių biologinę įvairovę bei galimybes vystyti gamtai palankią ir ekonomiškai pagrįstą veiklą vertingų pievų ir šlapynių buveinėse. Projekto rėmuose organizuojamos šventės metu bus siekiama parodyti vietos bendruomenei, jog vertingos Nemuno deltos buveinės gali pritraukti gamtą mėgstančių turistų, kurių poilsio ir gamtos pažinimo veiklos prisideda ir prie vietos ekonominio vystymosi. 

Projekto veiklos

Įsigysime žemės ūkio techniką, kurios dėka padėsime ūkininkams nušienauti biologinės įvairovės požiūriu svarbias pievas ir šlapynes. Ši įranga bus pagrindas vietos bendruomenės nariams vykdyti paukščiams palankų vėlyvą pievų šienavimą, pašarams bei kitiems tikslams netinkamas žolės atliekas panaudoti biokuro ar kraiko gamybos reikmėms. Didelio pravažumo žemės ūkio technikos pagalba leis aptarnauti smulkesnius regiono ūkininkus vėlyvuoju laikotarpiu, padedant jiems šienauti užliejamas pievas bei transportuoti biomasę.   

Pasitelkiant partnerių ekspertus bei įtraukiant vietos bendruomenės narius bus kuriama vietos bendruomenės poreikiams pritaikyta informacinė medžiaga apie saugotinas paukščių rūšis, išskirtinius objektus bei darnų ūkininkavimą. Taip pat bus organizuojama pažintinė šventė gamtoje, kurios metu ekspertai iš užsienio dalinsis patirtimi apie gamtinio turizmo galimybes ir ekonominę naudą regionui.  

Projekto naujienos

 

 Žiniasklaidoje

 

2017 sausis

    

   2016 lapkritis

    

   2015 gegužė

    

   2015 kovas

    

   2015 balandis

    

   Festivalis gamtoje

    

    

   Partneriai

   Baltijos aplinkos forumas Lietuvoje (Projekto koordinatorius) 

   Nemuno deltos regioninis parkas

   Bioforsk

    


   Gamtos apsauga ir saugomos teritorijos

   Kontaktai
   Žymantas Morkvėnas
   Projekto vadovas
   Tel. 8 5 255 3145
   El. p. zymantas.morkvenas[at]bef[dot]lt

   Trukmė
   2014/11 – 2017/04

   Parama

   Projektą finansuoja Europos ekonominės erdvės programa ir projekto partneriai. Projekto nr. EEE-LT03-AM-01-K-01-012

   burberry outlet online